بازی آنلاین دهات مافیا

آموزش اهدا سکه به دوستانتان

                                           

آموزش اهدا سکه به دوستان و همبازی ها

یکی از بخش هایی که تازه به ربات افزوده شده، کوپن سکه هست.

این قابلیت به ما کمک میکنه تا به دوستان یا همبازی های خود سکه هدیه بدیم...

مراحل فرستادن سکه برای دیگری:

/createcoupen اگر این دستور را در ربات وارد کنید برای شما این منو باز می شود:

اینجا مقدار سکه ای را که می خواهید به شخص مورد نظر هدیه دهید را وارد کنید. فرضا 2 سکه...

*دقت کنید نباید کمتر از دو سکه وارد کنید.

بعد از وارد کردن تعداد سکه این منو برای شما باز می شود:

در اینجا ربات از شما می خواهد که انتخاب کنید این کوپن قابل استفاده برای چند نفر باشد.

اگر پیش فرض(1) را انتخاب کنید فقط یک نفر می تواند استفاده کند ولی اگر می خواهید کوپن قابل استفاده برای چندین نفر باشد، عدد را بفرستید.

 بعد از فرستادن یا انتخاب کردن این منو برای شما باز می شود:

اگر بدون شرط بزنید اگر کسی کوپن را وارد کند و استفاده از کوپن بزند سکه ها برای او ارسال میشود.

اما اگر تمایل دارید کوپن را با امنیت کنید، یعنی فرد دیگری آن را استفاده نکند...فرضا زمانی که کوپن را به یک گروه ارسال می کنید و فقط تمایل دارید علی از کوپن استفاده کند، دارای رمز را انتخاب کنید و رمز دلخواه خود را وارد کنید.

حالا کوپن را به شخص مورد نظر میفرستید.

پس از انتخاب دارای رمز این منو برای شما باز می شود:

 

بعد از باز شدن منو رمز دلخواه خود را بفرستید برای مثال سلام را تایپ کنید

بعد از وارد کردن رمز این منو برای شما باز می شود:

در اینجا از شما می خواهد مهلت استفاده از کوپن را انتخاب کنید. در واقع بعد از آن دیگر کوپن می سوزد و قابل استفاده نیست.

پس از انتخاب مهلت زمانی این منو برای شما باز میشود.

اگر دستور /finish را بزنید کوپن شما ایجاد میشود و این منو باز می شود:

حالا کوپن شما ایجاد شده است😊

 

اگر امتیاز روزانه را انتخاب کنید و فرضا عدد50 را برای ربات بفرستید، درواقع منظور این است که اگر فردی تمایل داشته باشد از کوپن شما استفاده کند باید در طول 24 ساعت امتیاز 50 کسب کند...

اگر امتیاز کل را انتخاب کنید، فرضا امتیاز1700 را انتخاب کنید... افرادی که امتیاز آنها کمتر از 1700 است نمی توانند از کوپن استفاده کنند.

اگر تایید دو مرحله ای را انتخاب کنید... برای مثال اگر کوپن را به یک گروه ارسال کردید و فقط قصد دارید نبی از کوپن استفاده کند ولی 5 نفر کوپن را وارد ربات می کنند. در این حال شما از ربات چنین پیامی دریافت می کنید:

و لقب فرد دربازی به شما نشان داده می شود اگر قبول کنید سکه ها با موفقیت به فرد ارسال می شود.

آموزش وارد کردن کوپن

اگر کوپن بدون شرط باشد کوپن را بصورت پیامک به ربات بفرستید و استفاده از کوپن را انتخاب کنید، کوپن تایید میشود.

اگر دارای رمز باشد باید رمزی را که از سازنده کوپن دریافت کرده اید، وارد کنید. سپس استفاده از کوپن را انتخاب کنید.