بازی آنلاین دهات مافیا

سناریو بازپرس شبکه سلامت

سناریو بازپرس


این سناریو بعد از سناریوهای مذاکره کننده و تکاور،جدید ترین سناریو شبکه سلامت هست.
بریم ببینیم تو این سناریو چخبره!!!


این سناریو بصورت 10نفره اجرا میشه.

شامل دو تیم مافیا و شهروند

تیم مافیا:رئیس مافیا-ناتو-شیاد

 

رئیس مافیا: همونطور که میدونید رئیس مافیا شات نهایی رو اعلام میکنه و استعلامش منفیه.اما قابلیت جدید این نقش تو این سناریو،شانس یاکوزایی یا مذاکره با شرایط خاص هست.در واقع رئیس مافیا تصمیم می گیرد یک شب به جای شات،از این قابلیت استفاده کند.در این حالت رئیس مافیا یکی از هم تیمی های خودش رو شات میکنه و با یکی از شهروند ها مذاکره میکنه و این فرد را به تیم مافیا اضافه میکند.
البته مذاکره فقط با دو شهروند ساده و رویین تن امکان پذیره.

 

ناتو:نقش ناتو در این سناریو تفاوتی نداشته و همان قابلیت حدس زدن نقش شهروندانه. در شب با تائید رئیس مافیا اعلام می شود که به جای شات، از قابلیت ناتویی استفاده شود. اگر ناتو نقش شهروند را به درستی حدس بزند، این شهروند از بازی خارج می شود.

شیاد:شیاد بازی سعی می کند کاراگاه را پیدا کند . اگر شیاد در طی بازی به کاراگاه بزند استعلام کاراگاه درهمان شب منفی میشه...شیاد قابلیت اسپم کردن رو داره.فرضا شیاد اطمینان داره که فرد شماره 2 کاراگاه بازیه و میتونه هرشب این فرد رو انتخاب کنه و استعلام کاراگاه در هر شب منفی باشه.

 

خب حالا بریم سراغ تیم شهروند

تیم شهروند:کاراگاه-بازپرس-پزشک-رویین تن-محقق-شهروند(دو نفر)


کاراگاه:نقش کاراگاه تفاوتی نداشته و هرشب استعلام یک نفر رو از گرداننده بازی میگیرد

البته کاراگاه تو این سناریو بدلیل وجود شیاد تو تیم مافیا خیلی نمیتونه به استعلام منفی اکتفا کند.

پزشک:پزشک سعی میکنه شات مافیا رو حدس بزنه و شهروند رو نجات بده.تفاوتی که در این سناریو وجود دارد،تعداد سیو های پزشکه و در این سناریو پزشک هر شب یکبار میتونه از قابلیتش استفاده کند.
رویین تن:رویین تن در شب قابلیت نامیرایی دارد(با هر چندبار شات) و فقط در طی روز با روند رای گیری از بازی خارج می شود.

بازپرس:بازپرس بازی فقط یکبار میتونه از قابلیت خود استفاده کنه.در شب اسم 2 نفر را به گرداننده بازی اعلام میکند و این دو نفر در روز بعد در جریان و روند بازپرسی قرار میگیرند.در روز گرداننده اسم دو نفر را اعلام میکند و این دو نفر وارد دفاعیه می شوند.سپس شهر به خواب نیم روز می رود و فقط بازپرس بیدار می شود، بازپرس انتخاب میکند که این دو نفر وارد روند رای گیری شوند یا خیر.
اگر بازپرس از تصمیم خود منصرف شود، روز می شود و بازی روند عادی خود را طی میکند.
و اگر هم بازپرس تصمیم به روند رای گیری داشته باشد، این دو نفر وارد روند رای گیری می شوند.البته این رای گیری بصورت اجباریست و همه نفرات باید به یکی از این دو نفر رای دهند. فردی که بیشترین رای را بیاورد از بازی خارج میشه و سایدش همان روز اعلام می شود. سپس روند عادی روز طی می شود.

محقق: هر شب بیدار می شود و یک حق انتخاب دارد و می تواند یک نفر را به خودش متصل کند یا اصطلاحا ببافد. و اگر محقق از بازی طی روند رای گیری یا شات مافیا خارج شود، فرد متصل با آن هم از بازی خارج می شود.
محقق اگر از تیم شهروند و یا رئیس مافیا را انتخاب کند اتفاقی برای آنها نمی افتد و با خارج شدن محقق از بازی، آنها در بازی می مانند.

شهروند:نقش شهروند تفاوتی نداشته و مطابق گذشته است و در این سناریو دو شهروند داریم.

رای گیری و اعلام وضعیت هم مشابه سناریو های قبلی هست

 

خب اینم از سناریو بازپرس...اگرنکته ای جامونده خوشحال میشیم با ما در میون بذارید