بازی آنلاین دهات مافیا

نقش بازپرس در بازی مافیا

کد کوپن
cp3Ad7lVVBEn

بازپرس 🔗

گروه شهروند⚪

در طول روز یک نفر را انتخاب میکنید و در شب بعد روند بازپرسی آغاز میشود. درشب میتوانید تصمیم بگیرید او را آزاد کنید یا بکشید.

*درصورت کشتن اعضای شهر، دیگر نمی توانید کسی را بکشید.

*در شب اول قابلیت استفاده از تیر را ندارید.

 

در جدیدترین سناریو مافیا شبکه سلامت یا همان سناریو بازپرس، این نقش دیده می شود.

بازپرس در شب اسم 2 نفر را به گرداننده بازی اعلام میکند و این دو نفر در روز بعد در جریان و روند بازپرسی قرار میگیرند.در روز گرداننده اسم دو نفر را اعلام میکند و این دو نفر وارد دفاعیه می شوند.سپس شهر به خواب نیم روز می رود و فقط بازپرس بیدار می شود، بازپرس انتخاب میکند که این دو نفر وارد روند رای گیری شوند یا خیر.
اگر بازپرس از تصمیم خود منصرف شود، روز می شود و بازی روند عادی خود را طی میکند.
و اگر هم بازپرس تصمیم به روند رای گیری داشته باشد، این دو نفر وارد روند رای گیری می شوند.البته این رای گیری بصورت اجباریست و همه نفرات باید به یکی از این دو نفر رای دهند. فردی که بیشترین رای را بیاورد از بازی خارج میشه و سایدش همان روز اعلام می شود. سپس روند عادی روز طی می شود.

بازپرس بازی فقط یکبار میتواند از قابلیت خود استفاده کند.

نقش بازپرس در بازی مافیا