بازی آنلاین دهات مافیا

نقش ریش سفید در بازی مافیا

ریش سفید 🧔🏼‍♂️

گروه شهروند⚪

درصورتی که در شب کشته شود قاتلش رسوا میشود و نقشش لو میرود. او همچنین دارای قدرت رای بیشتری نسبت به سایر بازیکن هاست. هر رای او 2 رای حساب می شود و ممکن است نتیجه بازی را عوض کند.