بازی آنلاین دهات مافیا

نقش مذاکره کننده در بازی مافیا

مذاکره کننده 🤝

گروه مافیا🔴

در صورت مرگ یکی از اعضای تیم مافیا، مافیا میتونه به جای شلیک کردن مذاکره کند.

در این حالت مذاکره کننده به یکی از اعضای تیم شهروند پیشنهاد میدهد تا به تیم مافیا بپیوندد.

شخصی که با او مذاکره می شود به نوچه تیم مافیا تبدیل می شود.

*مافیا فقط یکبار میتواند مذاکره کند.

 

در سناریو مذاکره کننده مافیا شبکه سلامت این نقش در تیم مافیا دیده می شود.

مذاکره کننده زمانی که یار او از بازی خارج شود می تواند مذاکره کند و به یک شهروند پیشنهاد دهد که به تیم مافیا بپیوندد.

مذاکره در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که به شهروند ساده و زره پوش این پیشنهاد را دهد.

*مذاکره با نقش های مهمی مثل بازپرس دکتر کاراگاه محقق بادیگارد انجام نمیشه و درصورت استفاده، مافیا شانس خودش رو از دست داده

*مذاکره با مستقل هم انجام نمیشه.

 

مذاکره کننده در بازی مافیا