بازی آنلاین دهات مافیا

نقش مفتش در بازی مافیا

مفتش 🔎

گروه مافیا🔴

هرشب نقش دقیق یکی رو پیدا میکنه و به تیم مافیا کمک میکنه تا نقش های مهم رو از بازی حذف کنه...

بسیاری از شات های مافیا زیر نظر مفتش انجام میشه.

 

نقش مفتش در بازی مافیا