بازی آنلاین دهات مافیا

نقش پاکساز در بازی مافیا

پاکساز 🧹

گروه مافیا🔴

در شب اقدام به پاکسازی میکنه، اگر هدف بمیره نقشش برای بازیکن ها پاک میشه و فقط پاکساز از نقشش خبر داره.

*پاکساز دوبار میتونه از قابلیت خودش استفاده کنه

*برای مخفی کردن یک نقش،همون شخصی رو انتخاب کن که شات نهایی تیم مافیاست

 

پاکساز در بازی مافیا