بازی آنلاین دهات مافیا

نقش بازمانده در بازی مافیا

بازمانده 🧑🏻‍💼

گروه مستقل

شرط برنده شدن بازمانده زنده ماندن است! در واقع بازمانده باید تا پایان بازی زنده بماند تا برنده شود .

بازمانده میتواند هم با تیم شهر و هم با تیم مافیا برنده شود .

او ۲ جلیقه ضدگلوله دارد که در دوشب میتواند تصمیم بگیرد که آنها را به تن کند و از جان خود در برابر حملات محافظت کند.

بازمانده در موقع اعدام می تواند اعلام نقش کند.

استعلام کارآگاه برای بازمانده مشکوک است.