بازی آنلاین دهات مافیا

نقش زامبی در بازی مافیا

 

زامبی 🧟

گروه مستقل

زامبی میتواند هرشب یک نفر را گاز بگیرد. و  اگر بمیرد همه گاز گرفته شدگان با او می میریند.

زامبی زمانی برنده میشود که همه افراد زنده را گاز بگیرد.

اگر اعدام شود تمام سعی او ازبین خواهد رفت و کسی کشته نمی شود.