بازی آنلاین دهات مافیا

نقش ساقی در بازی مافیا

ساقی 🍷

گروه مافیا🔴

ساقی هرکسی را مورد هدف قرار بدهد، شخص مورد نظر خیالاتی میشه و نمیتونه قابلیت هاش رو به درستی انجام بده...

*مثلا اگر کاراگاه باشه استعلامش برعکس میشه و یا اگر بازپرس باشه، بازپرس روز بعد نمیتونه کسی رو زندانی کنه.