بازی آنلاین دهات مافیا

نقش شیاد در بازی مافیا

شیاد

گروه مافیا🔴

هر شب یک نفر رو انتخاب میکند تا درصورت مردن شیاد(اعدام و شات) ، روز بعد نقش هدف به بقیه نشان داده بشود..

تنها در صورتی شیاد نمیتواند نقش فردی رو بدزدد که در شب توسط بازپرس کشته بشود.

فردی که شیاد نقش او را دزدیده اگر کشته بشود نقش واقعی شیاد فاش می شود.

پس از اتمام بازی نقش واقعی شیاد فاش می شود.

*تیزبین همیشه می تواند نقش واقعی شیاد را در کنار نقشی که او دزدیده ببیند.

 

اما در سناریو بازپرس مافیا شبکه سلامت شیاد نقش خود را به نحو دیگری بازی می کند.

شیاد بازی سعی می کند کاراگاه را پیدا کند . اگر شیاد در طی بازی به کاراگاه بزند استعلام کاراگاه درهمان شب منفی می شود...

شیاد قابلیت اسپم کردن را دارد. برای مثال شیاد اطمینان دارد که فرد شماره 2 کاراگاه بازی است و میتواند هرشب این فرد را انتخاب کند. در نتیجه استعلام کاراگاه در هر شب منفی می شود.