بازی آنلاین دهات مافیا

نقش نگهبان در بازی مافیا

کد کوپن
cpzXikBhtqy5

نگهبان

گروه شهروند⚪

این نقش در سناریو تکاور مافیا شبکه سلامت اجرا می شود.

نگهبان نقشی مقابل گروگانگیر دارد. او اولین نفر و قبل از تیم مافیا بیدار می شود و از نقش یک یا دو نفر در برابر گروگانگیر محافظت می کند و اجازه نمیدهد گروگانگیر نقش این افراد را گرو بگیرد.

اگر نگهبان گروگانگیر را انتخاب کند، گروگانگیر قابلیت خود را در آن شب از دست می دهد.

نگهبان زره دارد و اگر در طول روز به هر نحوی از بازی خارج شود زره او می افتد و نقش آن توسط راوی اعلام می شود و بعد از آن به عنوان شهروند ساده به بازی ادامه می دهد.